โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
ข่าวประกาศจากฝ่ายวิชาการ
ประกาศรายชื่อ นักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 11) 17 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) (อ่าน 874) 08 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 798) 31 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 794) 30 มี.ค. 65
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4105) 21 ก.พ. 65
ประกาศฯ การสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3339) 07 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 9998) 07 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ทุกชั้นเรียน) (อ่าน 3360) 02 พ.ค. 64
ประกาศฯ (ฉบับแก้ไข) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4343) 21 เม.ย. 64
ประกาศฯ รายชื่อนักเรียน (เดิม) ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ม. 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4009) 21 เม.ย. 64
ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ปี 2564 (อ่าน 3983) 21 เม.ย. 64
ประกาศวันเรียนชดเชย 2/2563 (อ่าน 7354) 04 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 6303) 25 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนและจัดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6352) 23 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 7561) 09 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4 ปี 2563 (อ่าน 7422) 27 พ.ค. 63
ประกาศผลการจัดห้องเรียน ระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7541) 16 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8488) 19 ก.พ. 63
ประกาศผลการจัดห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 (อ่าน 6358) 15 ต.ค. 62
ประกาศผลการจัดห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 (อ่าน 6371) 24 เม.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8311) 02 เม.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8039) 01 เม.ย. 62
ประกาศห้องสอบและตารางสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษ (อ่าน 7884) 29 มี.ค. 62
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7686) 06 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ปีการศึกษา2561 (อ่าน 8263) 22 ก.พ. 62
ประกาศผลการจัดห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 6377) 09 ต.ค. 61
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบ 2 (อ่าน 7759) 10 เม.ย. 61
นักเรียนราย ชั้น ม.2-3 และม.5-6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 8055) 04 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 7599) 03 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 7799) 03 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) (อ่าน 7744) 03 เม.ย. 61
ตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 1/2560 (อ่าน 7847) 17 ก.ค. 60
แบบสอบถามพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนภายในสถานศึกษ (อ่าน 7828) 07 ก.ค. 60
ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 8030) 04 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 9155) 24 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 9002) 04 เม.ย. 60
ประกาศโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา เรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 11903) 28 ก.พ. 60
ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 8438) 14 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 8778) 17 เม.ย. 59
ประกาศผลสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ป.6 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 8366) 15 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ป (อ่าน 7893) 11 ก.พ. 59
แบบสมัครทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 7728) 18 ม.ค. 59
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 8109) 15 ม.ค. 59
ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2558 (อ่าน 8373) 03 ต.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 7706) 09 ก.ย. 58
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 10702) 20 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบสอง (อ่าน 7752) 17 เม.ย. 58
ผลการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 7608) 31 มี.ค. 58
แบบฟอร์มประเมินงานบุคคล (อ่าน 7712) 03 มี.ค. 58
แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 7757) 03 มี.ค. 58