ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" พ.ศ. 2561 (อ่าน 122) 15 มิ.ย. 61
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 250) 27 เม.ย. 61
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 รอบ 2 (อ่าน 224) 10 เม.ย. 61
รับสมัครผู้จำหน่ายน้ำผลไม้ และผลไม้ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 214) 07 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูวิชาเกษตร (อ่าน 210) 05 เม.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอน วิชาเกษตร (อ่าน 238) 03 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 248) 02 เม.ย. 61
ประกาศผลการสรรหาได้รับการพิจารณาจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" (อ่าน 234) 02 เม.ย. 61
จัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีคัดเลือก ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2331) 26 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร (อ่าน 259) 26 มี.ค. 61
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 259) 21 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร (อ่าน 258) 23 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร (อ่าน 582) 25 ธ.ค. 60
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" (อ่าน 238) 14 ธ.ค. 60
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 396) 12 ต.ค. 60
เชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 (อ่าน 499) 28 ก.ค. 60
ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 923) 05 เม.ย. 60
ใบสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 492) 30 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่องประมูลการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 505) 30 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบราคาซื้อหนังสือเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 445) 23 มี.ค. 60
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจำหน่ายอาหารและสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 608) 20 มี.ค. 60
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 462) 14 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่อง การประมูลสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1363) 10 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่องประมูลการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 591) 10 มี.ค. 60
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 533) 06 ก.พ. 60
ราคากลาง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ (อ่าน 726) 18 ม.ค. 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล (อ่าน 408) 18 ม.ค. 60
ประกาศ ผลการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 476) 12 ม.ค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 650) 10 ม.ค. 60
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ (อ่าน 591) 28 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ (อ่าน 1171) 21 ธ.ค. 59
ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน (อ่าน 699) 09 ก.ย. 59
สถิติโควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559 จ.น่าน (อ่าน 539) 09 ก.ย. 59
ปรับปรุงบ้านพักครู (อ่าน 728) 09 ก.ย. 59
แผ่นพับแนะนำโรงเรียน (อ่าน 2371) 09 ก.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานสอนวิชาฟิสิกส์และวิชาเกษตร (อ่าน 596) 29 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานสอนวิชาฟิสิกส์ วิชาเกษตร (อ่าน 590) 27 เม.ย. 59
โรงเรียนเชียงกลาง "ประฃาพัฒนา" รับสมัคร ครูเกษตร และ ครูฟิสิกส์ (อ่าน 868) 19 เม.ย. 59
ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 763) 25 มี.ค. 59
โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 1040) 21 มี.ค. 59