ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความภาคภูมิใจของเรา
Geo-Informatics Media Contest 2017
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เป็นตัวแทนภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมการแข่งขัน Geo-Informatics Media Contest 2017

    สมาชิก Adventure Team
ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์  ก่อเกิด ม.3/1
ด.ช.นันทภัทร  ยะปัญญา ม.3/1
ด.ช.ปรมัตถ์ บุณยะสิทธิ์ ม.3/1
ด.ญ.ชญาดา  กาดีวงค์ ม.3/1
ด.ญ.มัณฑนา  คงธนเศรษฐ์ ม.3/1

     ครูที่ปรึกษา
ครูธราภพ  ยานการ
ครูรัชพล  ไชยวงค์

    อำนวยการผลิตโดย
ผอ.จรัส ลำทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา"

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 1138 ครั้ง