โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
โครงสร้าง

Adobe Acrobat Document O1 โครงสร้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.18 KB