โรงเรียนเชียงกลาง ประชาพัฒนา
87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส  ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 054-797017
ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ 87 หมู่ 11 ถนนอดุลย์เดชจรัส   ตำบลเชียงกลาง  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160

หมายเลขโทรศัพท์ 054 - 797 - 017  

หมายเลขโทรสาร 054 - 797 - 017

Email : ckp57school@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/Chiangklang-Prachapattana-School-433634313415907/